Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục

BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG LỚP “THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA” KHÓA 1 - 2017

- Thời gian khóa học: 12 tuần, từ 03/4/2017 đến 07/7/2017. - Thời gian học hàng ngày: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 (tương đương 08 tiết học/ngày) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.