Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 3+4 LỚP KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA KHÓA 2/2017

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 15h45’

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 5+6 LỚP CHĂM SÓC DA KHÓA 2-2016 (từ 3/10 – 14/10/2016)

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 16h