Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục

BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG LỚP “THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA” KHÓA 1 - 2017

- Thời gian khóa học: 12 tuần, từ 03/4/2017 đến 07/7/2017. - Thời gian học hàng ngày: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 (tương đương 08 tiết học/ngày) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

LỊCH HỌC VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu khóa 1 - 2017

 Thời gian khóa học: 14 tuần, từ ngày 06/3/2017 đến ngày 09/6/2017.  Thời gian học hàng ngày: Buổi sáng từ 07g 30 đến 11g 00, buổi chiều từ 13 g 30 đến 16 g 00 (tương đương 08 tiết học/ngày) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

LỊCH HỌC VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da khóa 1 - 2017

 Thời gian khóa học: 08 tuần, từ ngày 06/3/2017 đến ngày 28/4/2017.  Thời gian học hàng ngày: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 (tương đương 08 tiết học/ngày) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

LỊCH GIẢNG LỚP Xét nghiệm cơ bản trong Da Liễu 2017

 Thời gian: 06 tuần, từ ngày 13/3/2017 đến ngày 21/4/2017.  Lịch học các ngày: Buổi sáng từ 07g 30 đến 11g 00, chiều từ 13g 30 đến 16g 00 (tương đương 08 tiết học/ngày), từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.