Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 7+8 LỚP CHĂM SÓC DA KHÓA 2-2016 (từ 17/10 – 28/10/2016)

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 16h

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 5+6 LỚP CHĂM SÓC DA KHÓA 2-2016 (từ 3/10 – 14/10/2016)

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 16h

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 3+4 LỚP CHĂM SÓC DA KHÓA 2-2016 (từ 19/9 – 30/09/2016)

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 16h

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 1+2 LỚP CHĂM SÓC DA KHÓA 2-2016 (từ 6/9 – 16/09/2016)

Giờ thực tập: Sáng: 8h – 11h Chiều: 13h30’ – 16h