Giới thiệu   >>   Nhân sự

GIÁM ĐỐC

 •  TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN TRỌNG HÀO

PHÓ GIÁM ĐỐC

 1. BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THANH HÙNG
 2. BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THỊ PHAN THÚY
 3. BÁC SĨ  - CK2. PHẠM ĐĂNG TRỌNG TƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 • BÁC SĨ  - CK2. PHẠM ĐĂNG TRỌNG TƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • CN Huỳnh Ngọc Thạch

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • CN Nguyễn Thị Kim Sang

TRƯỞNG PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • BSCK1 Nguyễn Nhựt Trường

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 • CN Đỗ Quang Minh

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 • CN Lê Thị Ánh Hồng

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • THẠC SĨ BS Nguyễn Thị Phan Thúy

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 • BSCK1 Trầm Minh Trí

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • BSCK1 Ngô Duy Đăng Khoa

TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

 • BSCK2 Trương Lê Anh Tuấn

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

 • CN Hà Mộng Ngân

TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

      . BSCK2 TRẦN KIM PHƯỢNG

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 1

 • BSCK2 Phạm Thúy Ngà

PHÓ TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 1

 • BSCK2 NGUYỄN HỮU HÀ

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 1

 • CN Thân Thị Ngọc Thảo

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • BSCK2 Nguyễn Thị Bích Liên

PHÓ TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • BSCK2 Đặng Thu Hương

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • ĐDTC Nguyễn Văn Hân

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 3

 • BSCK2 Lê Quốc Trung

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 3

 • ĐDTC Trần Văn Hương

TRƯỞNG KHOA NGOẠI PHONG

 • BSCK1 Nguyễn Kim Khoa

PHÓ TRƯỞNG KHOA NGOẠI PHONG

 • BSCK2 Trương Lê Đạo

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA NGOAI PHONG

 • ĐDTC Đào Thị Kim Duyên

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

 • THẠC SĨ-BÁC SĨ. Hà Văn Phước

KTV TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

 • KTVTC Nguyễn Đắc Tuấn

TRƯỞNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • TIẾN SĨ-BÁC SĨ. Lê Thị Thanh Trúc

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • ĐDTC Nguyễn Thị Lệ Thu

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

 • DSCK1 Trần Thị Hồng Duyên

PHÓ TRƯỞNG KHOA DƯỢC

 • THẠC Sĩ DS Vũ Thị Kim Khánh

KTV TRƯỞNG KHOA DƯỢC

 • KTV Phan Thị Mỹ Hạnh

TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

 • BSCK2 Trần Thị Hoài Hương

PHÓ TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

 • BSCK2 Nguyễn Thị Diệu My

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

 • CN Lê Thị Của

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 • CN Đặng Cao Quyền