Hoạt động   >>   Đào tạo
05-21-2019 16:45:57 GMT+7
|

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỚP THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA

KHÓA 2/2019

Bệnh viện Da Liễu thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký các lớp đào tạo liên tục khóa 2 năm 2019 như sau:

 Lớp "THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA KHÓA 2/2019" nhận hồ sơ từ ngày 15/05/2019 đến hết ngày 31/05/2019.

 Thời gian học từ ngày 03/06/2019 đến 06/09/2019.

 Lớp " KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA KHÓA 2/2019"nhận hồ sơ từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 10/06/2019.

 Thời gian học từ ngày 17/06/2019 đến ngày 09/08/2019.

 Đăng ký tại phòng D24 – Lầu 1 khu A Bệnh viện Da Liễu (số điện thoại: (028)39308183) (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo !