Hoạt động   >>   Đào tạo
27-12-2018 16:16:08 GMT+7
|

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2019

BVDL

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2019 như sau:

1.      Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu: 3 khóa

2.      Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da: 2 khóa

3.      Xét nghiệm cơ bản trong da liễu: 1 khóa

4.      Chuyên khoa Da Liễu cơ bản: 1 khóa

5.      Nhiễm khuẩn lây qua tình dục: 1 khóa

6.      Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da: 2 khóa

7.      Kiến thức và kỹ năng về chất làm đầy trong thẩm mỹ: 3 khóa

8.      Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ: 3 khóa

9.      Kiến thức và kỹ năng về botulinum toxin trong thẩm mỹ: 3 khóa

10. Kỹ thuật tiêm botulinum toxin trong thẩm mỹ: 3 khóa

            Thông tin cụ thể của từng khóa học xem file đính kèm: (>>>>click vào để tải file thông báo)