Hoạt động   >>   Đào tạo
27-12-2018 15:33:16 GMT+7
|

Thông báo về việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ năm 2019

Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh thông báo

 

Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh như sau:

 

       Đối tượng áp dụng:

Các bác sĩ có văn bằng hoặc chứng chỉ sau đại học ít nhất là chuyên khoa sơ bộ da liễu hoặc chuyên khoa da liễu cơ bản do các trường đại học y hoặc các cơ sở được cấp phép đào tạo cấp
Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: (đính kèm file Thông báo)