Hoạt động   >>   Đào tạo
07-27-2018 16:45:08 GMT+7
|

Thông báo ngưng nhận hồ sơ lớp Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu khoá 2 năm 2018 và Lớp Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da khoá 2 năm 2018

( kể từ 10h ngày 27/7/208).

Thông báo ngưng nhận hồ sơ lớp Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu khoá 2 năm 2018 và Lớp Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da khoá 2 năm 2018.( kể từ 10h ngày 27/7/208).