Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
06-29-2018 07:45:12 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 02-7-2018 đến 08-7-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn