Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-12-2018 08:33:38 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 14-5-2018 đến 20-5-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn