Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
04-15-2018 15:05:30 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ 16-4-2018 đến 22-4-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn