Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
04-01-2018 08:44:09 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ 02-4-2018 đến 08-4-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn