Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-26-2017 09:33:06 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 27-11-2017 đến 03-12-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn