Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục
09-22-2017 13:45:01 GMT+7
|

Lịch thi thực hành lớp chăm sóc da Khóa 2-2017

SÁNG Thứ 2 (25/09/2017)

Lưu ý: Số thứ tự từ 1- 9: thi lúc 7h30’

Số thứ tự từ 10- 18: thi lúc 9h00’
Vào phòng thi phải mặc áo Blouse và đeo bảng tên.
 

SÁNG  Thứ 2 (25/09/2017)             

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

HUỲNH KIM CHI

22/01/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 

 

 

 

 

 

LÚC 7H30-11H

 

 

ĐD THU/ ĐD LOAN

 

 1.  

PHẠM KIÊU DIỄM

29/6/1990

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN NGÂN HÀ

06/9/1993

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

VÕ THỊ KIM LOAN

20/8/1970

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

TRẦN THỊ THANH VY

30/11/1982

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LÊ NGUYỄN THÙY NHÂN

7/11/1993

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LÊ THỊ HOÀI BẮC

05/5/1987

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LÊ VÂN THỤY

16/2/1979

Nữ

DSTH

CSD MỤN

 1.  

TRẦN THỊ HUẾ ANH

02/9/1992

Nữ

ĐDTC

CSD MỤN

 1.  

HỒ THỊ HUYỀN

27/9/1993

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGÔ THỊ MY

01/01/1992

Nữ

Y sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN HỒNG NGA

02/02/1996

Nữ

Điều dưỡng

CSD MỤN

 1.  

TRẦN PHƯƠNG NGA

18/10/1979

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LÊ THỊ MỘNG NGHI

07/12/1985

Nữ

Y sĩ

CSD MỤN

 1.  

HUỲNH TẤN QUANG NGUYÊN

04/12/1993

Nam

Dược sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN THỊ TUYẾT TÂM

27/8/1984

Nữ

Điều dưỡng

CSD MỤN

 1.  

ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ

30/9/1993

Nữ

ĐD Cao đẳng

CSD MỤN

 

 1.  

NGUYỄN THỊ THẢO NI

15/11/1993

Nữ

Y sĩ

CSD MỤN

 

 

 

 

SÁNG  Thứ 2 (25/09/2017)

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

TRẦN KHẮC HUY

09/01/1992

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 

 

 

 

 

THI LÚC 7H30’-11H

 

 

 

 

 

 

ĐD THU/ ĐD LOAN

 

 

 

 1.  

PHẠM QUỲNH ANH THƯ

31/10/1997

Nữ

ĐDTC

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

15/7/198

Nữ

NHS

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN THỊ THU NGÂN

01/01/1993

Nữ

Nữ hộ sinh

MÁY MESODERM

 1.  

VÕ VĂN NHỎ

10/5/1955

Nam

Bác sĩ CK2

MÁY MESODERM

 1.  

PHẠM THỊ XUÂN HẰNG

17/5/1976

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

13/7/1964

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

PHẠM THỊ THU

19/11/1983

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

TRẦN BÍCH THỦY

01/8/1981

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

ĐOÀN ĐẠI THẠCH VŨ

19/10/1983

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

PHÙNG ANH NGỌC

1/2/1994

Nữ

CNĐD

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN VĂN HIỀN

28/8/1983

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN CHÁNH BẢO SƠN

01/10/1986

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

TRẦN VĨNH TÀI

23/8/1986

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

24/5/1971

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN VĂN HIỂU

17/9/1994

Nam

Dược sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN TẤN VÀNG

25/12/1992

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

15/8/1992

Nam

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng  Thứ 3 (26/9/2017)

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

HUỲNH NGUYỄN ĐÔNG OANH

12/12/1983

Nữ

Dược sĩ ĐH

CSD MỤN

THI LÚC 7H30’-11H

 

 

 

 

 

 

ĐD THU/ ĐD LOAN

 

 1.  

ĐẶNG THỊ NGỌC LOAN

10/4/1988

Nữ

Điều dưỡng

CSD MỤN

 1.  

CHU THỊ NGỌC QUỲNH

29/1/1988

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LIÊU QUỲNH NHƯ

22/5/1992

Nữ

Nữ hộ sinh

CSD MỤN

 1.  

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

16/10/1986

Nữ

CNĐD

CSD MỤN

 1.  

VÕ NGỌC THÁI

01/4/1986

Nam

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

HÀ NGỌC MINH THƯ

08/8/1991

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

VŨ THỊ HUYỀN TRÂN

10/10/1991

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

TRẦN THỊ THÚY QUỲNH

21/5/1993

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG

15/6/1972

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

PHAN NGỌC YẾN

28/3/1964

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN CÔNG ƯỚC

20/4/1975

Nam

Bác sĩ

CSD MỤN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG Thứ 3 (26/9/2017)                          

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

TRẦN QUỲNH DAO

10/4/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 

 

 

 

 

THI LÚC 7H30’-11H

ĐD THU/KTV TRINH

 1.  

LÊ THU HÀ

23/10/1984

Nữ

Điều dưỡng

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ HẰNG

16/8/1989

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

TRẦN PHƯƠNG NGA

18/10/1979

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

18/01/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

PHẠM YẾN LIÊN

12/6/1992

Nữ

CNĐD

CSD THƯỜNG

 1.  

PHẠM THỊ THANH NGA

17/4/1988

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGÔ THỊ NHI

10/7/1983

Nữ

Nữ hộ sinh

CSD THƯỜNG

 1.  

PHAN THỤY NGUYỆT QUỲNH

04/9/1984

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

ĐỖ THỊ KIM TUYỀN

11/11/1993

Nữ

Dược sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

PHẠM THỊ HẢI QUỲNH

7/11/1989

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ NGỌC THI

 

Nữ

Y sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGÔ DIỄM  TÂN

20/5/1990

Nữ

Dược sĩ TH

CSD THƯỜNG

 

 1.  

PHAN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

31/7/1995

Nữ

Y sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

LÊ HOÀNG TRÂM

25/01/1990

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH THANH

11/10/1995

Nữ

CNĐD

CSD THƯỜNG

 1.  

LÊ THỊ HƯỜNG

1/11/1994

Nữ

CNĐD

CSD THƯỜNG

 1.  

VŨ MINH ÁI

1/8/1981

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGÔ THỊ MY

01/01/1992

Nữ

Y sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

PHAN THỊ HOA

26/6/1989

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG