Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-26-2017 16:29:56 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 29-5-2017 đến 04-6-2017

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 29-5-2017 đến 04-6-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

>>>>>> Click vào để tải lịch ngoài giờ dịch vụ <<<<<<<<<<<

Tin cũ hơn