Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-19-2017 16:27:02 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 22-5-2017 đến 28-5-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn