Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục
03-06-2017 09:59:41 GMT+7
|

LỊCH GIẢNG LỚP Xét nghiệm cơ bản trong Da Liễu 2017

 Thời gian: 06 tuần, từ ngày 13/3/2017 đến ngày 21/4/2017.  Lịch học các ngày: Buổi sáng từ 07g 30 đến 11g 00, chiều từ 13g 30 đến 16g 00 (tương đương 08 tiết học/ngày), từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

I.         Lý thuyết

-         Số tiết: 10 tiết.

-         Địa điểm: Hội trường giao ban (lầu 1, khu A)

 

Stt

Ngày học

Thời gian

Tên bài

Giảng viên

1.          

Thứ Ba 14/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Xét nghiệm vi sinh trong da liễu

BS Hà Văn Phước

2.       

Thứ Năm 16/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Nhuộm Fb

BS Hà Văn Phước

3.       

Thứ Ba 21/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Phản ứng huyết thanh chẩn đoán giang mai

BS Văn Thế Trung

4.       

Thứ Năm 23/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Đại cương về giải phẫu bệnh da

BS Hà Văn Phước

5.       

Thứ Ba 28/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán các tác nhân nhiễm trùng

BS Văn Thế Trung

6.       

Thứ Ba 04/4/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Thi lý thuyết hết môn

 

 

 

II.               Thực hành:

-         Số tiết: 120 tiết

-         Địa điểm: Khoa Xét nghiệm (lầu 1, khu B)

-         Lịch thực hành: Thời gian còn lại trong ngày khi không có lịch học lý thuyết.

-         Giảng viên: các Bác sĩ và Kỹ thuật viên của Khoa Xét nghiệm.

-         Thi thực hành: từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017I.         Lý thuyết

-         Số tiết: 10 tiết.

-         Địa điểm: Hội trường giao ban (lầu 1, khu A)

 

Stt

Ngày học

Thời gian

Tên bài

Giảng viên

1.          

Thứ Ba 14/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Xét nghiệm vi sinh trong da liễu

BS Hà Văn Phước

2.       

Thứ Năm 16/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Nhuộm Fb

BS Hà Văn Phước

3.       

Thứ Ba 21/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Phản ứng huyết thanh chẩn đoán giang mai

BS Văn Thế Trung

4.       

Thứ Năm 23/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Đại cương về giải phẫu bệnh da

BS Hà Văn Phước

5.       

Thứ Ba 28/3/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán các tác nhân nhiễm trùng

BS Văn Thế Trung

6.       

Thứ Ba 04/4/2017

Từ 09 giờ 00

đến 11 giờ 00

Thi lý thuyết hết môn

 

 

 

II.               Thực hành:

-         Số tiết: 120 tiết

-         Địa điểm: Khoa Xét nghiệm (lầu 1, khu B)

-         Lịch thực hành: Thời gian còn lại trong ngày khi không có lịch học lý thuyết.

-         Giảng viên: các Bác sĩ và Kỹ thuật viên của Khoa Xét nghiệm.

-         Thi thực hành: từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017