Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
10-21-2016 14:14:10 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 24-10-2016 đến 30-10-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn