LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Dịch vụ 02 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí
Dịch vụ 03 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Hữu Bách Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 04 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương
Dịch vụ 08 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Trần Hồng Ly Bs.Hồ Thị Mỹ Châu
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
009 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS P.KHTH Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
013 - BHYT Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
012 - BHYT trẻ em Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.BS P.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
010 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
010 Bs.Dương Lê Trung
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
017 Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
018 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
018 Bs.Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan
Dịch vụ 11 Bs.Võ Thanh Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Trại-LS3 Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
VIP_1 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
VIP_3 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P.219-Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Hữu Bách Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Tuấn Khanh
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh
VIP_4 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trương Lê Đạo
P.113 - DV - Nam khoa Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
115 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
116 Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
117 Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minh Đoàn
118 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
P.112 - Nam khoa Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Thế Minh Lợi
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Lê Thu Thảo Bs.Lê Thu Thảo Bs.Trần Bá Tòng Bs.Trần Bá Tòng
0.13 Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
0.09 Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
0.10 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương
Đốt điện/ Laser Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.BS BM PNT Bs.BS BM PNT
Đốt điện/ Laser Bs.Vũ Thắng Bs.Vũ Thắng
109 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo
VIP_2 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước
VIP_3 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
VIP_4 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hồ Thị Mỹ Châu
TMD Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
TMD Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
TMD Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân
Phụ khoa Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Phụ khoa Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền
018 Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
115 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy