LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 30/09/2022
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trương Lê Đạo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Thẩm mỹ da Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Duy Quân
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Thẩm mỹ da Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Minh Đoàn
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Ngọc Huy
Thẩm mỹ da Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Thẩm mỹ da Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
009 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Minh Dũng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn
013 - BHYT Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường Bs.TMD Bs.Bùi Thế Minh Lợi
012 - BHYT trẻ em Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.BS LS1 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Thùy Trang
010 Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Thùy Trang
017 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
018 Bs.BS P.KHTH Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Dương Lê Trung Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Minh Dũng Bs.Trần Bá Tòng
Dịch vụ 10 Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Dịch vụ 11 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Phạm Thu Yến Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung
Trại-LS3 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung
VIP_1 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Hữu Bách
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
VIP_3 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Bùi Mạnh Hà
P.219-Phụ khoa Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lê Hữu Bách
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Võ Thị Đoan Phượng
P.113 - DV - Nam khoa Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân
115 Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Duy Cường
116 Bs.BS LS1 Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phan Ngọc Huy
117 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Minh Tân
118 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Dương Lê Trung
120 Bs.Lê Thị Thùy Trang
Thẩm mỹ da Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P.112 - Nam khoa Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Dương Lê Trung Bs.BS BM PNT Bs.Lê Tuấn Khanh
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
110B Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Huy Lân

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Lê Thu Thảo Bs.Bùi Minh Tân Bs.Trần Bá Tòng Bs.Trần Bá Tòng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách
0.13 Bs.Châu Ngọc Tố Trinh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
0.09 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Duy Cường
0.10 Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo
Đốt điện/ Laser Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Vũ Thắng Bs.Trần Bá Tòng Bs.Phạm Văn Đảm Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Đốt điện/ Laser Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
109 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
VIP_1 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
VIP_2 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
VIP_3 Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng
VIP_4 Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền
TMD Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc Bs.Nguyễn Thị Bích Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
TMD Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông
Phụ khoa Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo
Phụ khoa Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 10 Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.BS P.KHTH
Dich vu 11 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Trần Duy Cường Bs.Bùi Minh Tân
018 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
115 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc
116 Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
117 Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
118 Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
121 Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Hoàng Mai Loan
108 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Duy Quân
Dịch vụ 8 Bs.BS P.KHTH Bs.Châu Ngọc Tố Trinh Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường