LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dịch vụ 07 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Mai Phi Long Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương
Dịch vụ 08 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Võ Thanh Phương Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thu Yến
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Thảo Hiền
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Bá Tòng Bs.BS P.KHTH Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Vũ Hoàng
Thẩm mỹ da Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Ngọc Huy
Thẩm mỹ da Bs.Bác sĩ bộ môn Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Phú An
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân
009 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Trần Duy Cường Bs.Phan Ngọc Huy Bs.BS LS1 Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Võ Quốc Khánh
0.09 Bs.Lê Tuấn Khanh
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Huỳnh Thị Mai Thi Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Lê Thu Thảo
013 - BHYT Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Văn Đặng Hữu Đức Bs.BS P.CĐT Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.BS P.KHTH
013 - BHYT Bs.Dương Lê Trung Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh
012 - BHYT trẻ em Bs.Huỳnh Thị Mai Thi Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Ngoại Phong Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Huỳnh Thị Mai Thi Bs.Võ Quốc Khánh
012 - BHYT trẻ em Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Thái Văn Thống
010 Bs.BS P.KHTH Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.BS LS2 Bs.Lê Minh Dũng Bs.BS P.KHTH
014 Bs.Lê Thu Thảo Bs.BS P.KHTH Bs.Trần Duy Cường Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS LS3 Bs.Lê Thu Thảo Bs.BS LS2 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Ngoại Phong
017 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Thái Văn Thống Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.BS P.CĐT
017 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Thái Văn Thống Bs.Huỳnh Thị Mai Thi Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.BS P.CĐT Bs.Nguyễn Minh Phượng
018 Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.BS P.CĐT Bs.BS LS1 Bs.Dương Lê Trung Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Minh Dũng Bs.Trần Bá Tòng
018 Bs.BS P.KHTH Bs.Trần Bá Tòng Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Bùi Minh Tân Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Ngoại Phong Bs.BS P.KHTH Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Thị Thanh Huyền
Dịch vụ 10 Bs.Lê Thu Thảo Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Thu Yến Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Dịch vụ 11 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Phú An Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Bùi Minh Tân Bs.Nguyễn Văn Lối
Trại-LS3 Bs.Nguyễn Phú An Bs.Nguyễn Phú An Bs.Thái Văn Thống Bs.Thái Văn Thống Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh
VIP_1 Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Bùi Mạnh Hà
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
VIP_3 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P.219-Phụ khoa Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.BS P.KHTH Bs.Bác sĩ bộ môn Bs.Dương Lê Trung Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thanh Phương Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
P.113 - DV - Nam khoa Bs.BS P.CĐT Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Phú An Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Phú An Bs.BS P.KHTH Bs.Bùi Minh Tân Bs.Nguyễn Phú An Bs.Nguyễn Phú An Bs.Dương Lê Trung
115 Bs.BS P.CĐT Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Quốc Khánh Bs.BS BM PNT Bs.Phan Minh Đoàn
116 Bs.Võ Quốc Khánh Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thu Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào
117 Bs.Nguyễn Phú An Bs.Bùi Minh Tân Bs.Huỳnh Thị Mai Thi Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Huỳnh Thị Mai Thi
118 Bs.Lê Thu Thảo Bs.Lê Tuấn Khanh
120 Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh
P.112 - Nam khoa Bs.Bùi Minh Tân Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Thái Văn Thống Bs.Nguyễn Phú An Bs.Thái Văn Thống Bs.Thái Văn Thống Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Mai Phi Long Bs.BS P.CĐT
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
110B Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Huỳnh Thị Mai Thi Bs.BS P.KHTH Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Võ Quốc Khánh Bs.Huỳnh Thị Mai Thi

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/03/2024
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Phan Ngọc Huy Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
0.13 Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Trần Hồng Ly
0.09 Bs.Vũ Thắng Bs.Trần Bá Tòng Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Lê Minh Dũng Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
0.10 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trương Lê Đạo Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông
110 Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh
Đốt điện/ Laser Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Vũ Thắng Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Trần Bá Tòng Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.BS BM PNT
Đốt điện/ Laser Bs.Hà Hà Cẩm Nhung
109 Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh
VIP_1 Bs.BS BM PNT
VIP_2 Bs.Trương Lê Đạo
VIP_3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em
VIP_4 Bs.Bùi Mạnh Hà
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
TMD Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Bùi Quốc Hiếu
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Phụ khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến
Dịch vụ 9 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 10 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dich vu 11 Bs.Bùi Minh Tân Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
018 Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
113 Bs.BS P.KHTH
117 Bs.Phạm Ngọc Trâm
116 Bs.Vũ Thắng
117 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
118 Bs.Phạm Ngọc Trâm
121 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
108 Bs.Nguyễn Duy Quân
Dịch vụ 8 Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Trần Bá Tòng
VIP 6 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Hồ Thị Mỹ Châu