LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 27/01/2023
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Dịch vụ 02 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 08 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thu Yến
Thẩm mỹ da Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Thẩm mỹ da Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Bá Tòng Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Thẩm mỹ da Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy
009 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Minh Dũng
0.09 Bs.Lê Tuấn Khanh
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn
013 - BHYT Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường Bs.TMD Bs.Bùi Thế Minh Lợi
013 - BHYT Bs.Bùi Minh Tân
012 - BHYT trẻ em Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.BS LS1 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Thùy Trang
010 Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Thùy Trang
017 Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Phú An Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
018 Bs.BS P.KHTH Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Dương Lê Trung Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Minh Dũng Bs.Trần Bá Tòng
018 Bs.Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs.BS BM PNT Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Dịch vụ 11 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Phạm Thu Yến Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
P.111 - VIP - Nam khoa Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Dương Lê Trung Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Bùi Minh Tân Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Trại-LS3 Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Phú An Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Bùi Mạnh Hà
VIP_2 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trương Lê Đạo
VIP_3 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P.219-Phụ khoa Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh
P.220-DV-Phụ khoa Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trương Trần Bích Ngân
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Phú An Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Trương Trần Bích Ngân Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Lê Hữu Bách
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
VIP_4 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thanh Phương Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
P.113 - DV - Nam khoa Bs.BS P.CĐT Bs.Bùi Minh Tân Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Minh Tân Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT Bs.Bùi Minh Tân Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Tuấn Khanh
115 Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Duy Cường
116 Bs.BS LS1 Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phan Ngọc Huy
117 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Minh Tân
118 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
120 Bs.Lê Thị Thùy Trang
Thẩm mỹ da Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P.112 - Nam khoa Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Phú An Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Phú An Bs.Bùi Minh Tân Bs.Nguyễn Phú An Bs.BS BM ĐHYD Bs.Dương Lê Trung
P.221-VIP-Phụ khoa Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
110B Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Huy Lân

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Phan Ngọc Huy Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh
0.13 Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Châu Ngọc Tố Trinh Bs.Châu Ngọc Tố Trinh Bs.Trần Hồng Ly
0.09 Bs.Vũ Thắng Bs.Bùi Huy Lân Bs.Trần Bá Tòng Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Lê Minh Dũng
0.10 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Trương Lê Đạo Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
110 Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh Bs.Nguyễn Thị Diễm Trinh
Đốt điện/ Laser Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Vũ Thắng Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Trần Bá Tòng Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.BS BM PNT
Đốt điện/ Laser Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Hà Cẩm Nhung
109 Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu
VIP_1 Bs.BS BM PNT Bs.BS BM PNT
VIP_2 Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo
VIP_3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
VIP_4 Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
TMD Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Bùi Quốc Hiếu
TMD Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Phụ khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Phụ khoa Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
Dịch vụ 9 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Huy Lân Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Bùi Huy Lân
Dịch vụ 10 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Châu Ngọc Tố Trinh
Dich vu 11 Bs.Bùi Minh Tân Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Trúc Quỳnh Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
018 Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Nguyễn Minh Phượng
113 Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.KHTH
117 Bs.Phạm Ngọc Trâm
115 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
116 Bs.Vũ Thắng Bs.Vũ Thắng
117 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
118 Bs.Phạm Ngọc Trâm Bs.Phạm Ngọc Trâm
121 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
108 Bs.Nguyễn Duy Quân
Dịch vụ 8 Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Châu Ngọc Tố Trinh Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đặng Thị Hồng Phượng Bs.Trần Bá Tòng
VIP 6 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Hồ Thị Mỹ Châu