LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 05/05/2017

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 02 Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Trần Thị Hoài Hương Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Phạm Thúy Ngà Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trường Lâm
Dịch vụ 03 Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Minh Vinh Bs. (nghỉ) Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Trương Lê Đạo
Dịch vụ 04 Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Phạm Văn Bắc Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Hà Văn Phước Bs. Võ Thị Thanh Vân
Dịch vụ 05 A Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Phan Hồng Hải Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung
Dịch vụ 05 B Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. (nghỉ) Bs. Phan Hồng Hải Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Trần Kim Phượng
Dịch vụ 06 Bs. Bùi Huy Lân Bs. Bùi Huy Lân Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Trần Thị Hoài Hương Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Trầm Minh Trí Bs. Đào Anh Quyên Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Xuân Khoa
Dịch vụ 07 Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. Châu Văn Trở Bs. Lê Quốc Trung Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Trương Lê Đạo Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Đặng Thu Hương
Dịch vụ 08 Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Đặng Thu Hương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trần Hồng Ly Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. (nghỉ) Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 09 Bs. Phan Hồng Hải Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phan Hồng Hải Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Trần Kim Phượng Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc
Thẩm mỹ da Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trần Kim Phượng Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Võ Thị Thanh Vân
Thẩm mỹ da Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Phạm Thúy Ngà Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Vũ Hoàng
Thẩm mỹ da Bs. (nghỉ) Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs. Trần Ngọc Phương Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Trần Hồng Ly Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Trần Kim Phượng Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. (nghỉ) Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Ngô Quốc Hưng Bs. Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Đốt điện/ Laser Bs. Phạm Văn Sơn Bs. BS LS1 Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS2 Bs. Hà Văn Phước Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Trần Hồng Ly Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Phạm Văn Bắc
009 BHYT Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. BS LS1 Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Ngô Minh Vinh Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS2 Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Trần Hồng Ly
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Trần Hồng Ly Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trần Hồng Ly Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Hoàng Thị Minh Yên
013 - BHYT Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lý Thị Mỹ Nhung Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ)
012 - BHYT trẻ em Bs. Trần Hồng Ly Bs. Hà Văn Phước Bs. Hà Văn Phước Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Trần Hồng Ly Bs. Hà Văn Phước
010 Bs. Châu Văn Trở Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Châu Văn Trở Bs. (nghỉ) Bs. Châu Văn Trở Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Châu Văn Trở Bs. BS LS1 Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ)
011 Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Phan Hồng Hải Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Nguyễn Minh Anh Thi
011 Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Lưu Nguyễn Anh Thư Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. (nghỉ)
014 Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Hà Văn Phước Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. BS P.CĐT Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Võ Thanh Phương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Lưu Ngọc Đông
017 Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Trương Lê Đạo Bs. Ngô Minh Vinh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trương Lê Đạo Bs. Bùi Huy Lân Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Huy Lân Bs. Võ Thanh Phương
018 Bs. Trần Kim Phượng Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. BS LS1 Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. BS LS1 Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu
Dịch vụ 10 Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thu Thanh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. (nghỉ) Bs. Mai Thu Đường Bs. Trần Kim Phượng
Dịch vụ 11 Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. Văn Thế Trung Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 12 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ) Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 13 Bs. Ngô Minh Vinh Bs. (nghỉ) Bs. Trần Thế Viện Bs. (nghỉ) Bs. Võ Quang Đỉnh Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. (nghỉ)
108 Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. BS BM PNT Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung
111-PK Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. BS BM ĐHYD Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Đào Anh Quyên Bs. BS BM PNT Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Đào Anh Quyên Bs. Lê Phương Mai
110-PK-VIP Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Mai Thu Đường Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Trại Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung
107 Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Trần Duy Cuòng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trương Lê Đạo Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. (nghỉ)
0.13 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Vương Thế Bích Thanh Bs. Vương Thế Bích Thanh Bs. (nghỉ)
0.12 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Hồng Ly Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Truong Thị Mộng Thường Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. (nghỉ)
0.09 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Ngọc Phương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. (nghỉ)
108 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. Võ Thanh Phương Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
122 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Huy Lân Bs. Bùi Huy Lân Bs. (nghỉ)
107A Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
123 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. (nghỉ)
0.10 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ)
111-PK Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ)
110-PK Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đào Anh Quyên Bs. Đào Anh Quyên Bs. (nghỉ)
Đốt điện/ Laser Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Văn Bắc Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ)
0.4 Bs. Bùi Huy Lân Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Trầm Minh Trí Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
0.6 Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Đặng Thu Hương Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
109 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
0.11 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
IPL Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ)
IPL Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ)