LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 19/07/2019
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trầm Minh Trí Bs.Võ Thanh Phương
Dịch vụ 02 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Lê Phương Mai Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Phương Mai Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Uyển Nhi
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Vũ Thị Phương Thảo
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thanh Phương
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Bùi Mạnh Hà
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Sơn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Hà Văn Phước Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Văn Bắc
009 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cuòng
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Đoàn Văn Lợi Em
013 - BHYT Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT Bs.BS LS3 Bs.BS LS1 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS2
013 - BHYT Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT
012 - BHYT trẻ em Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Lê Minh Dũng
010 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Dương Lê Trung
014 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc
017 Bs.Dương Lê Trung Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Hồng Ly
018 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Phạm Thúy Ngà
Dịch vụ 10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hà Văn Phước
Dịch vụ 11 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Vũ Thị Phương Thảo
108 Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Quốc Trung Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung
111 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai
110 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai
Trại-LS3 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
107 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên
VIP_2 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đặng Thu Hương
VIP_3 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Châu Văn Trở Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P214-NAM KHOA Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
P213-VIP-NAM Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
P219-KHÁM-NỮ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến
P220-VIP-NỮ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P123 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Hữu Bách Bs.BS BM PNT Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách
P122 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lê Phương Mai Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
VIP_4 Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Đặng Thu Hương Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Nhựt Trường
115 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.BS P.CĐT Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.BS P.CĐT Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc
116 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trương Lê Đạo
117 Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Thị Nhãn
118 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Trần Duy Cuòng
120 Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lê Thảo Hiền

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai
0.13 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Minh Phúc Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo
0.09 Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc
0.10 Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước
110 Bs.Vương Thế Bích Thanh Bs.Vương Thế Bích Thanh Bs.Võ Quang Đỉnh Bs.Võ Quang Đỉnh
Đốt điện/ Laser Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Kim Khoa
Đốt điện/ Laser Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
109 Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
VIP_1 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
VIP_2 Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Nhựt Trường
VIP_3 Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
VIP_4 Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng
TMD Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
TMD Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà
TMD Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Phụ khoa Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư
Phụ khoa Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trà Thị Thu Thủy
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Dịch vụ 10 Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Đặng Thu Hương Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Lê Thị Nhãn
Dich vu 11 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lưu Ngọc Đông
018 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm
115 Bs.Truong Thị Mộng Thường Bs.Truong Thị Mộng Thường Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên
116 Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông
118 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương
121 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lê Minh Phúc Bs.Lê Minh Phúc
108 Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Dịch vụ 8 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Hà Văn Phước Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Bùi Huy Lân Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh