LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trầm Minh Trí
Dịch vụ 02 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Bùi Mạnh Hà
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Lê Phương Mai Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Phương Mai Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
Dịch vụ 07 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Vũ Thị Phương Thảo
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thanh Phương
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Hữu Hà
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Sơn Bs.BS LS1 Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS2 Bs.Hà Văn Phước Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Văn Bắc
009 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lê Thị Minh Ngọc
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Võ Thị Thanh Vân Bs.Hoàng Thị Minh Yên
013 - BHYT Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.BS P.KHTH Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lý Thị Mỹ Nhung Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang
013 - BHYT Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT
012 - BHYT trẻ em Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Trần Hồng Ly Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Minh Dũng
010 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Dương Lê Trung
014 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Đoàn Văn Lợi Em
017 Bs.Dương Lê Trung Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Hồ Thị Ngọc Khương
018 Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Trần Hồng Ly Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Thúy Ngà Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Trương Lê Đạo Bs.Vũ Thị Phương Thảo
Dịch vụ 11 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Hà Văn Phước
108 Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Quốc Trung Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung
111 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Đào Anh Quyên Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Đào Anh Quyên Bs.Lê Phương Mai
110 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Mai Thu Đường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai
Trại-LS3 Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
107 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên
VIP_2 Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đặng Thu Hương
VIP_3 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Châu Văn Trở Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
P214-NAM KHOA Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
P213-VIP-NAM Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
P219-KHÁM-NỮ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến
P220-VIP-NỮ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
P123 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Hữu Bách Bs.BS BM PNT Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách
P122 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
ĐỐT ĐIỆN 217 Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lê Phương Mai Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
VIP_4 Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Đặng Thu Hương Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Nhựt Trường
113 Bs.Nguyễn Thị Diệu My
115 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.BS P.CĐT Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư
116 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trương Lê Đạo
117 Bs.BS LS3 Bs.BS LS3 Bs.BS LS3 Bs.BS LS3 Bs.BS LS3 Bs.BS LS3
118 Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Trần Duy Cuòng
120 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Truong Thị Mộng Thường Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai
0.13 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Minh Phúc Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo
0.09 Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Trần Duy Cuòng
0.10 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
111 Bs.Lê Minh Phúc Bs.Lê Minh Phúc Bs.Võ Quang Đỉnh Bs.Võ Quang Đỉnh
110 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu
Đốt điện/ Laser Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Phạm Văn Bắc Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
Đốt điện/ Laser Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Cẩm Nhung Bs.Hà Cẩm Nhung
109 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
VIP_1 Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Nguyễn Kim Khoa
VIP_2 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo
VIP_3 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà
VIP_4 Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí
TMD Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
TMD Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
TMD Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hồ Thị Mỹ Châu
Phụ khoa Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Vương Thế Bích Thanh Bs.Vương Thế Bích Thanh
Phụ khoa Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Dịch vụ 9 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Hà Văn Phước Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Dịch vụ 10 Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Hồng Ly Bs.Đặng Thu Hương Bs.Dương Lê Trung Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Bùi Mạnh Hà
Dich vu 11 Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Hồng Ly
018 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm Bs.Huỳnh Thị Xuân Tâm
113 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên Bs.Nguyễn Thị Hồng Chuyên
117 Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Lưu Ngọc Đông
120 Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Lê Minh Phúc Bs.Lê Minh Phúc
118 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương