LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
(Lịch phân công này mang tính chất dự trù, có thể được thay đổi mà chưa cập nhật kịp trên website bệnh viện)

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Trầm Minh Trí
Dịch vụ 02 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Dịch vụ 03 Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Dịch vụ 04 Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Lê Trà Mi Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc
Dịch vụ 05 Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 06 Bs.Lê Phương Mai Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Ngô Quốc Hưng Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Phương Mai Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Dịch vụ 07 Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Diệu My Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Vũ Thị Phương Thảo
Dịch vụ 08 Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Đặng Thu Hương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
Dịch vụ 09 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Hữu Hà
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Thẩm mỹ da Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Thẩm mỹ da Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
Thẩm mỹ da Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Đốt điện/ Laser Bs.Phạm Văn Sơn Bs.BS LS1 Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS2 Bs.Hà Văn Phước Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phạm Văn Bắc
009 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Hà Văn Phước Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Ngô Minh Vinh Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS2 Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.Trần Hồng Ly
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trần Hồng Ly Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Võ Thị Thanh Vân Bs.Hoàng Thị Minh Yên
013 - BHYT Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.BS P.KHTH Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Lý Thị Mỹ Nhung Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang
012 - BHYT trẻ em Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Hoàng Thị Minh Yên
010 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Châu Văn Trở Bs.Châu Văn Trở Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Châu Văn Trở Bs.BS LS1 Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh
014 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Hoàng Thị Minh Yên Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.BS P.CĐT Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trà Thị Thu Thủy Bs.Lưu Ngọc Đông
017 Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Hồ Thị Ngọc Khương Bs.Hồ Thị Ngọc Khương
018 Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Thúy Ngà Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Võ Nguyễn Thúy Anh Bs.Dương Lê Trung
Dịch vụ 10 Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Hà Văn Phước Bs.Hoàng Thị Minh Yên
Dịch vụ 11 Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Hữu Hà Bs.Vũ Thị Phương Thảo
108 Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Quốc Trung Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung
111 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.BS BM ĐHYD Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Đào Anh Quyên Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Đào Anh Quyên Bs.Lê Phương Mai
110 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Mai Thu Đường Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai
Trại-LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
107 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Duy Cuòng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung
VIP_1 Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Nguyễn Kim Khoa Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Trọng Hào Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
VIP_2 Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Bích Liên Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Châu Văn Trở Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Đặng Thu Hương
VIP_3 Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Vũ Hồng Thái Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Nguyễn Thị Bích Liên
P214-NAM KHOA Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Hà Văn Phước Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng
P213-VIP-NAM Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Quốc Trung
P219-KHÁM-NỮ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.BS BM PNT Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Phương Mai
P220-VIP-NỮ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Phương Mai
P123 Bs.Lê Phương Mai Bs.Lê Hữu Bách Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Quốc Trung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
P122 Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
ĐỐT ĐIỆN 216 Bs.Lê Quốc Trung Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Quốc Trung Bs.Lê Hữu Bách
DỊCH VỤ LS3 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs.Lê Phương Mai Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
VIP_4 Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Nhựt Trường

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều