LỊCH KHÁM BỆNH HÀNH CHÁNH

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018

* Giờ làm việc hành chánh:   SÁNG: 7g - 11g      CHIỀU: 12g - 4g00

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Dịch vụ 01 Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. Trương Lê Anh Tuấn
Dịch vụ 02 Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Trần Thị Hoài Hương Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Phạm Thúy Ngà Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trường Lâm
Dịch vụ 03 Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Đặng Thu Hương Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Minh Vinh Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Phạm Thúy Ngà Bs. Trương Lê Đạo
Dịch vụ 04 Bs. Vũ Hồng Thái Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Hà Văn Phước Bs. Võ Thị Thanh Vân
Dịch vụ 05 A Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trần Kim Phượng Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung
Dịch vụ 05 B Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. (nghỉ) Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Trần Kim Phượng
Dịch vụ 06 Bs. Bùi Huy Lân Bs. Bùi Huy Lân Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. BS LS1 Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Trầm Minh Trí Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Phạm Xuân Khoa
Dịch vụ 07 Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Lê Quốc Trung Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Trương Lê Đạo Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Đặng Thu Hương
Dịch vụ 08 Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Đặng Thu Hương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. (nghỉ) Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 09 Bs. Phan Hồng Hải Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thúy Ngà Bs. (nghỉ) Bs. Trần Hồng Ly Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thu Thanh Bs. (nghỉ) Bs. Phan Hồng Hải Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc
Thẩm mỹ da Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trần Ngọc Phương
Thẩm mỹ da Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Trần Kim Phượng Bs. Đoàn Văn Lợi Em
Thẩm mỹ da Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. (nghỉ) Bs. Trần Kim Phượng Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. Trần Vũ Anh Đào Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Thẩm mỹ da Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Đốt điện/ Laser Bs. Phạm Văn Sơn Bs. BS LS1 Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS2 Bs. Hà Văn Phước Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Trần Hồng Ly Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Phạm Văn Bắc
009 BHYT Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. BS LS1 Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Ngô Minh Vinh Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. BS LS2 Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Trần Hồng Ly
015 Bệnh da nặng - BHYT Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Hồ Thị Ngọc Khương Bs. Trần Hồng Ly Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trần Hồng Ly Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Lê Thị Nhãn Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Hoàng Thị Minh Yên
013 - BHYT Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lý Thị Mỹ Nhung Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ)
012 - BHYT trẻ em Bs. Trần Hồng Ly Bs. Hà Văn Phước Bs. Hà Văn Phước Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Trần Hồng Ly Bs. Hà Văn Phước
010 Bs. Châu Văn Trở Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Châu Văn Trở Bs. (nghỉ) Bs. Châu Văn Trở Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Châu Văn Trở Bs. BS LS1 Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ)
011 Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Vũ Thị Phương Thảo Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Phan Hồng Hải Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Nguyễn Minh Anh Thi
011 Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Võ Thị Thanh Vân Bs. Lưu Nguyễn Anh Thư Bs. Nguyễn Trường Lâm Bs. (nghỉ)
014 Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Hà Văn Phước Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. BS P.CĐT Bs. Trần Ngọc Phương Bs. Võ Thanh Phương Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Lưu Ngọc Đông
017 Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. Trương Lê Đạo Bs. Ngô Minh Vinh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Trương Lê Đạo Bs. Bùi Huy Lân Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Huy Lân Bs. Võ Thanh Phương
018 Bs. Trần Kim Phượng Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. BS LS1 Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. BS LS1 Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Phạm Xuân Khoa Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu
Dịch vụ 10 Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Nguyễn Hữu Hà Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diệu My Bs. (nghỉ) Bs. Mai Thu Đường Bs. Trần Kim Phượng
Dịch vụ 11 Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. Văn Thế Trung Bs. (nghỉ)
Dịch vụ 12 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ) Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Minh Dũng
Dịch vụ 13 Bs. Ngô Minh Vinh Bs. (nghỉ) Bs. Trần Thế Viện Bs. (nghỉ) Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. (nghỉ)
108 Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. BS BM PNT Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung
111 Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. BS BM ĐHYD Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Đào Anh Quyên Bs. BS BM PNT Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Đào Anh Quyên Bs. Lê Phương Mai
110 Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ
123-VIP Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Mai Thu Đường Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng
122 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
Trại-LS3 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ
107 Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Trần Duy Cuòng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung
VIP_1 Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Thị Bích Liên Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Trần Kim Phượng Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường
VIP_2 Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. (nghỉ) Bs. Châu Văn Trở Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Thanh Trúc Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ)
VIP_3 Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Anh Tuấn Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thanh Hùng Bs. (nghỉ)
P214-NAM KHOA Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Hà Văn Phước Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng
P213-VIP-NAM Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Hữu Bách Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Quốc Trung
P219-KHÁM-NỮ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Thị Minh Anh Bs. BS BM PNT Bs. Lê Thảo Hiền Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Phương Mai
P220-VIP-NỮ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Phương Mai
P123 Bs. Lê Phương Mai Bs. Lê Hữu Bách Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
P122 Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
ĐỐT ĐIỆN 216 Bs. Lê Quốc Trung Bs. Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs. Lê Hữu Bách Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Hữu Bách
DỊCH VỤ LS3 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Lê Phương Mai Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018
* Giờ làm việc ngoài giờ:
SÁNG: 6g - 7g      TRƯA: 11g - 12g      CHIỀU: 16g - 18g30
Thứ bảy    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 18g30
Chủ nhật    SÁNG: 7g30 - 11g      CHIỀU: 13g - 15g
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều Sáng Trưa Chiều
0.15 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trần Kim Phượng Bs. Trương Lê Đạo Bs. Vũ Hồng Thái Bs. Vũ Hồng Thái Bs. (nghỉ)
0.13 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Nguyễn Thị Kim Cúc Bs. Hồ Thị Mỹ Châu Bs. Vương Thế Bích Thanh Bs. Vương Thế Bích Thanh Bs. (nghỉ)
0.12 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Hồng Ly Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Truong Thị Mộng Thường Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Thị Phan Thúy Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. Trà Thị Thu Thủy Bs. (nghỉ)
0.09 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Ngọc Phương Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Võ Thị Đoan Phượng Bs. Trầm Minh Trí Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. Nguyễn Minh Anh Thi Bs. (nghỉ)
108 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Võ Thanh Phương Bs. Võ Thanh Phương Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. (nghỉ)
122 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Huy Lân Bs. Bùi Huy Lân Bs. (nghỉ)
107A Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. Bùi Mạnh Hà Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
123 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. Hoàng Thị Minh Yên Bs. (nghỉ)
0.10 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. Nguyễn Trọng Hào Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs. (nghỉ)
111 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. Võ Nguyễn Thúy Anh Bs. (nghỉ)
110 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đào Anh Quyên Bs. Đào Anh Quyên Bs. (nghỉ)
Đốt điện/ Laser Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Văn Bắc Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Vũ Hoàng Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Thùy Dung Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. (nghỉ)
0.4 Bs. Bùi Huy Lân Bs. Đặng Thu Hương Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Kim Khoa Bs. Hà Văn Phước Bs. (nghỉ) Bs. Hà Văn Phước Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. Trầm Minh Trí Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Lê Thị Nhãn Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
0.6 Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng Bs. (nghỉ) Bs. Đặng Thu Hương Bs. Nguyễn Thị Diễm Thu Bs. (nghỉ) Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ) Bs. Trương Lê Đạo Bs. Đoàn Văn Lợi Em Bs. (nghỉ) Bs. Nguyễn Nhựt Trường Bs. Lưu Ngọc Đông Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
109 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Lê Quốc Trung Bs. Lê Quốc Trung Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
0.11 Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. Trần Nguyên Ánh Tú Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ)
IPL Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Phạm Đăng Trọng Tường Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. Ngô Duy Đăng Khoa Bs. (nghỉ)
IPL Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. (nghỉ) Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Phạm Thị Thanh Giang Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm Bs. (nghỉ)