Hoạt động   >>   Đào tạo
05-30-2019 17:36:28 GMT+7
|

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA KHÓA 2/2019

Thời gian: 9 giờ 00 thứ Hai (03/06/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

 

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP "THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA KHÓA 2/2019"

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh chị học viên về thời gian khai giảng:

Thời gian: 9 giờ 00 thứ Hai (03/06/2019)

Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng !