Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
07-07-2018 16:47:26 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 9-7-2018 đến 15-7-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn