Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
06-11-2018 09:46:52 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 11-6-2018 đến 17-6-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn