Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
06-03-2018 22:44:50 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 04-6-2018 đến 10-6-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn