Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-25-2018 17:38:13 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 28-5-2018 đến 03-6-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn