Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-18-2018 11:28:51 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 21-5-2018 đến 27-5-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn