Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-06-2018 18:34:30 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 7-5-2018 đến 13-5-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn