Hoạt động   >>   Tuyển dụng
05-02-2018 14:47:32 GMT+7
|

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2018

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

 

 

 

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 ở các vị trí sau: 

            - Bác sĩ hạng III (CK Da Liễu): 03            

            - Dược sĩ hạng III: 01                                              

            - Dược hạng IV: 02                                      

            - Điều dưỡng hạng III: 11                                                                                       

  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 29/5/2018.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Da Liễu - số 02 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 39301467
  • Thời gian và địa điểm thi: dự kiến từ ngày 22/6/2018 – 29/6/2018 tại Bệnh viện Da Liễu
  • Để biết thêm về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển và nội dung xét tuyển vui lòng truy cập vào trang web của Bệnh viện Da Liễu tại địa chỉ: www.bvdl.org.vn

 

Lưu ý: Chỉ mời và phỏng vấn các ứng cử viên đạt yêu cầu, không hoàn lại hồ sơ.

 

 

 

 

 

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

BỆNH VIỆN DA LIỄU

 

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

1. Có đơn đăng ký dự tuyển;

2. Có lý lịch rõ ràng;

3. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

4. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương: 

            - Trình độ A2 hoặc tương đương đối với viên chức hạng III (đại học và sau đại học);

      - Trình độ A1 hoặc tương đương đối với viên chức hạng IV (cao đẳng và trung cấp) 

 * Yêu cầu về trình độ tin học: sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B … chỉ công nhận các trường hợp trước ngày 10/8/2016.

 

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

4. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.

* Xét hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ thành phần theo quy định.

- Kết quả học tập bao gồm điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp  của người dự tuyển;

2. Nội dung xét tuyển:

   - Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được xét tuyển thông hình thức phỏng vấn.

- Phỏng vấn trực tiếp do Ban kiểm tra sát hạch thực hiện, nội dung cụ thể:

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức;

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

          3. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm a, b, d.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c và d.

4. Cách xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển.

c) Nếu trường hợp điểm phỏng vấn bằng nhau thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

đ) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

« Thời gian: Từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 29/5/2018 (Sáng từ 7g đến 11g, chiều từ 13g đến 16g).  

« Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Da Liễu, số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: (028) 39301467.