Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
04-30-2018 10:45:56 GMT+7
|

Lịch khám ngooài giờ từ 2-5-2018 đến 6-5-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Tin cũ hơn