Tin tức và Sự kiện
12-15-2017 16:47:51 GMT+7
|

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2018

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2018
 

SỞ Y TẾ  TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số:       /BVDL-KHTH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 12 năm 2017              

 

 

THÔNG BÁO

V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-K2ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cấp mã số cơ sở đào tạo liên tục cho đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2018 như sau:

>>>>>>>>>> CLICK VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TẢI NỘI DUNG CÁC KHÓA HỌC >>>>>

1.      Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu: 2 khóa

2.      Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da: 2 khóa

3.      Xét nghiệm cơ bản trong da liễu: 1 khóa

4.      Chuyên khoa Da Liễu cơ bản: 1 khóa

         DÀNH CHO : BÁC SỸ

         DÀNH CHO: Đối tượng tốt nghiệp trung cấp ngành Y tế )

5.      Nhiễm khuẩn lây qua tình dục: 1 khóa

6.      Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da: 2 khóa

       Thông tin cụ thể của từng khóa học xem phụ lục đính kèm.

       Hồ sơ đăng ký gồm có:

-             Đơn đăng ký (theo mẫu tải về từ website của bệnh viện Da Liễu: www.bvdl.org.vn, mục “Đào tạo”); >> LINK TẢI SYLL>>>

-           Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú (theo mẫu tải về từ website của bệnh viện Da Liễu: www.bvdl.org.vn, mục “Đào tạo”);

-           Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;

-           Bốn tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng);

-           Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ.

       Nộp hồ sơ tại: phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu, số 02 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.39306010 hoặc bà Trần Ngọc Hạnh, điện thoại: 0919.093933 (giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 dến 16 giờ 00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Chương trình chi tiết của từng khóa học xem tại website của Bệnh viện Da Liễu Tp. Hồ Chí Minh: www.bvdl.org.vn (mục Đào tạo)

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế và Bệnh viện/Trung tâm có chuyên khoa

  Da Liễu các tỉnh miền Nam;

- Sở Y tế và Bệnh viện/Trung tâm có chuyên khoa

  Da Liễu các tỉnh miền Trung;

- Ban Giám đốc;

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

TS.BS Nguyễn Trọng Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

“CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC” NĂM 2018

 

STT

Tên khóa học

Đối tượng đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian học 

Học phí  (đồng)

1.  

Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu (khóa 1)

Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa Da Liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 02/01/2018 đến 23/02/2018

14 tuần:

Từ 05/3/2018 đến 08/6/2018

15.000.000

2.  

Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da”(khóa 1)

Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 02/01/2018 đến 23/02/2018

08 tuần:

Từ 05/3/2018 đến 27/4/2018

10.000.000

3.  

Xét nghiệm cơ bản trong da liễu

Bác sĩ, cử nhân xét nghiệm, kỹ thuật viên xét nghiệm hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 02/01/2018 đến 23/02/2018

06 tuần:

Từ 12/3/2018 đến 20/4/2018

5.000.000

4.

 

Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da

(khóa 1)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 01/3/2018 đến 30/3/2018

14 tuần:

Từ 03/4/2018

đến 06/7/2018

15.000.000

5.

Chuyên khoa Da Liễu cơ bản

Bác sĩ đa khoa hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 01/3/2018 đến 30/3/2018

27 tuần:

Từ 09/4/2018 đến 12/10/2018

10.000.000

6.

Nhiễm khuẩn lây qua tình dục

Bác sĩ hiện đang công tác tại các đơn vị da liễu trong và ngoài công lập.

Từ 01/3/2018 đến 30/3/2018

08 tuần:

Từ 09/4/2018 đến 01/6/2018

5.000.000

8.

Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu (khóa 2)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 02/7/2018 đến 28/7/2018

14 tuần:

Từ 06/8/2018 đến 09/11/2018

15.000.000

    9.

Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da (khóa 2)

Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập

Từ 02/7/2018 đến 28/7/2018

08 tuần:

Từ 06/8/2018 đến 28/9/2018

10.000.000

7.

Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da

(khóa 2)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 01/8/2018 đến 31/8/2018

14 tuần:

Từ 03/9/2018

đến 07/12/2018

15.000.000

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

“CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ CHO MÀNG LƯỚI DA LIỄU KHU VỰC B2”

NĂM 2018

 

 

STT

Tên khóa học

Đối tượng đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian học 

Học phí  (đồng)

1.

Chuyên khoa da liễu cơ bản

Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp ngành Y tế

Từ 01/5/2018 đến 31/5/2018

20 tuần:

Từ 04/6/2018

đến 19/10/2018

10.000.000