Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện
07-03-2017 13:39:42 GMT+7
|

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

>>>>>>> Click vào đây để tải về máy tính <<<<<<<<<

Kết quả trên đã được Ban Giám Đốc bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 26/6/2017