Hoạt động   >>   Thư viện điện tử Dược
11-21-2017 10:29:28 GMT+7
|

DANH MỤC THUỐC HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ SỐ 40/TT-BYT

Thông tin biệt dược
STT Hoạt chất Biệt Dược Generic Đơn vị
Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5
1 Ceftriaxon* Rocephin 1g    Ceftrione 1g     lọ
2 Imipenem+ Cilastatin* Tienam 500mg   Vicimlastatin1g     lọ
3 Amikacin*     Vinphacine 500mg
Abicin 250mg
    lọ
4 Linezolid*     Forlen 600mg   Lizolid- 600mg viên
5 Vancomycin *HCl     Vancomycin* 500mg     lọ
6 Vancomycin *HCl   Valacin 500mg Vancomycin  1g
Valbivi 1g
    lọ
7 Acid amin*   Alvesin 5E Amiparen – 5 -500ml
Amiparen – 5 -200ml
    chai