Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
10-22-2017 22:15:38 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 23-10-2017 đến 29-10-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn