Hoạt động   >>   Lịch học các lớp đào tạo liên tục
04-18-2017 15:34:18 GMT+7
|

LỊCH THI THỰC HÀNH Khoá 1-17

Lịch thi:

 

SÁNG  Thứ 3 (25/04/2017)             

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

LÊ THỊ THÚY HẠNH

18/3/1987

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 

 

 

 

 

 

THI LÚC 8H-11H

 

 

 

KTV RĨ

 1.  

TRƯƠNG MỸ KHÁNH

15/12/1988

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LÊ THỊ MỸ LINH

18/4/1977

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGÔ THỊ THÚY LINH

05/5/1971

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

03/11/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

HỒ QUẢNG CƠ

24/10/1977

Nam

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

19/3/1978

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG

29/3/1988

Nữ

Điều dưỡng

CSD MỤN

 1.  

THÁI THỊ MAI THẢO

09/12/1991

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

02/8/1972

Nữ

Dược sĩ

CSD MỤN

 1.  

CHÂU NGỌC TỐ TRINH

08/6/1984

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

19/8/1984

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

HUỲNH THỊ BIÊN THÙY

25/10/1994

Nữ

Dược sĩ TC

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN NGỌC HẢI

10/01/1990

Nam

CNĐD

CSD MỤN

 1.  

PHAN VIỆT HÀ

13/8/1963

Nữ

Thạc sĩ Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN HẢI YẾN

08/7/1970

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

TRẦN DIỄM PHƯƠNG

28/6/1972

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

TRẦN THỊ THÙY LINH

15/02/1974

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

NGUYỄN DƯƠNG KHÁNH TRÂM

17/5/1976

Nữ

Bác sĩ

CSD MỤN

 1.  

ĐẶNG THỊ THÙY TRANG

29/01/1977

Nữ

Thạc sĩ Bác sĩ

CSD MỤN

 

 

 

SÁNG  Thứ 3 (25/4/2017)                        

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

THÁI THỊ HỒNG ANH

13/12/1991

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 

 

 

 

 

THI LÚC 8H-11H

 

 

 

 

 

 

ĐD THU/ ĐD LOAN

 

 

 1.  

NGUYỄN NGỌC ANH

10/8/1992

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN XUÂN QUỲNH ANH

29/9/1992

Nữ

Y sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

HỒ THỊ KIM CHI

03/6/1983

Nữ

Điều dưỡng

MÁY MESODERM

 1.  

HỒ MINH DUYÊN

10/4/1985

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

LÊ THANH GIANG

17/9/1992

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

QUÁCH THỊ THU HÀ

03/02/1984

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

DANH KIM NGÂN

03/7/1982

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN HỒNG NHUNG

27/5/1992

Nữ

Điều dưỡng TC

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN PHAN TRÂM OANH

03/4/1992

Nữ

Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

DANH LÂM MỸ PHƯƠNG

20/10/1980

Nữ

Bác sĩ CK1

MÁY MESODERM

 1.  

DƯƠNG PHƯƠNG QUYÊN

18/7/1983

Nữ

Nữ hộ sinh

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN LÊ NGỌC QUÝ

26/7/1992

Nữ

Y sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

PHẠM NGỌC XUÂN TRANG

03/7/1990

Nữ

Dược sĩ TC

MÁY MESODERM

 1.  

PHAN NGUYỄN THỊ YẾN TRANG

19/02/1991

Nữ

Dược sĩ TC

MÁY MESODERM

 1.  

ĐỖ TRẦN HUYỀN TRÂN

18/12/1993

Nữ

Điều dưỡng TC

MÁY MESODERM

 1.  

LÊ THẢO HIỀN

01/10/1988

Nữ

Thạc sĩ Bác sĩ

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN HOÀNG VỸ

01/5/1969

Nam

Bác sĩ CK1

MÁY MESODERM

 1.  

NGUYỄN TÂM ANH

20/8/1987

Nữ

Bác sĩ CK1

MÁY MESODERM

 1.  

LƯ THUỲNH THANH THẢO

1984

Nữ

Bác sĩ CK1

MÁY MESODERM

 1.  

TRẦN DUY CƯỜNG

14/3/1971

Nam

Bác sĩ CK1

MÁY MESODERM

        

 

 

 

SÁNG Thứ 4 (26/4/2017)                          

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

BÙI KIM CHI

26/3/1993

Nữ

Điều dưỡng TC

CSD THƯỜNG

 

 

 

 

 

THI LÚC 8H-11H

 

KTV TRINH

 1.  

MAI THẢO CHI

11/7/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

18/11/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGÔ LĨNH HƯƠNG

11/4/1988

Nữ

Điều dưỡng TC

CSD THƯỜNG

 1.  

PHAN TRUNG KIÊN

20/10/1987

Nam

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

LÂM THỤY HẰNG NGA

04/8/1978

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

ĐỖ THỊ MAI XUÂN

24/01/1982

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH NGA

23/02/1983

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

31/7/1992

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

LÊ THỊ CAO NGUYÊN

10/11/1988

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ KHÔI NGUYÊN

08/4/1991

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG OANH

 

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG Thứ 5 (27/4/2017)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học vị

Kỹ thuật thi CSD

ĐD+KTV CHẤM THI

 1.  

NGUYỄN NHƯ PHONG

02/01/1995

Nữ

Điều dưỡng CĐ

CSD THƯỜNG

 

 

 

 

THI LÚC 8H-11H

 

ĐD THU/ ĐD LOAN

 1.  

HÀ THỊ THANH PHƯỢNG

28/6/1991

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

MAI THỊ MỸ DUYÊN

30/3/1994

Nữ

 

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN NGỌC VÂN THANH

20/10/1987

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

06/12/1991

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

NGUYỄN THỊ HUYỀN THU

07/4/1993

Nữ

Y sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

LÊ VÕ QUỲNH TRANG

28/01/1989

Nữ

Y sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

PHẠM THỊ THU TRÚC

20/5/1979

Nữ

Dược sĩ TC

CSD THƯỜNG

 1.  

MẠCH MỸ THÙY VÂN

31/8/1989

Nữ

Bác sĩ

CSD THƯỜNG

 1.  

SẦM THỊ THÚY VÂN

20/10/1982

Nữ

Điều dưỡng TC

CSD THƯỜNG