Hoạt động   >>   Tuyển dụng
04-18-2017 15:13:29 GMT+7
|

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 ở các vị trí sau:

 

Tải tài liệu Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện tuyển dụng viên chức BVDL 2017 tại đây

 

        - Bác sĩ hạng III (CK Da Liễu): 10                 - Kỹ thuật y hạng IV: 01

        - Dược sĩ hạng III: 01                                       - Kỹ sư hạng III: 01

        - Dược hạng IV: 05                                           - Kế toán viên: 05

        - Điều dưỡng hạng III: 01                                - Kế toán viên cao đẳng: 01

        - Điều dưỡng hạng IV: 08                                - Kế toán viên trung cấp: 01

        - Kỹ thuật y hạng III: 01                                  - Chuyên viên: 02

 

·        Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/4/2017 đến hết ngày 23/5/2017

·        Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Da Liễu - số 02 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 39301467

·        Thời gian và địa điểm thi: từ ngày 19/6/2017 – đến ngày 30/6/2017 tại Bệnh viện Da Liễu

·        Để biết thêm về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển và nội dung xét tuyển vui lòng truy cập vào trang web của Bệnh viện Da Liễu tại địa chỉ: www.bvdl.org.vn

 

Lưu ý: Chỉ mời và phỏng vấn các ứng cử viên đạt yêu cầu, không hoàn lại hồ sơ.

 

 

 


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

1. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi);

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương: 

- Trình độ A2 hoặc tương đương đối với viên chức hạng III (đại học và sau đại học);

- Trình độ A1 hoặc tương đương đối với viên chức hạng IV (cao đẳng và trung cấp) 

 * Yêu cầu về trình độ tin học: sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (trình độ A trở lên).

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

            4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT, do bệnh viện đa khoa cấp không quá 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và văn bản đồng ý tham gia dự tuyển đối với trường hợp ngưởi đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.

* Xét hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ thành phần theo quy định.

- Kết quả học tập bao gồm điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp  của người dự tuyển;

2. Nội dung xét tuyển:

   - Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được xét tuyển thông hình thức phỏng vấn.

- Phỏng vấn trực tiếp do Ban kiểm tra sát hạch thực hiện, nội dung cụ thể:

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức;

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

          3. Cách tính điểm:

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và được tính như sau:

- Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

4. Cách xác định người trúng tuyển:

- Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100);

- Kết quả lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

« Thời gian: Từ ngày 24/4/2017 đến hết ngày 23/5/2017 (Sáng từ 7g đến 11g, chiều từ 13g đến 16g).  

« Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Da Liễu, số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: (08) 39301467.

 

Tải tài liệu Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện tuyển dụng viên chức BVDL 2017 tại đây

 

           Ngày 17 tháng 4 năm 2017

        Duyệt của BGĐ                                                           Trưởng Phòng TCCB

 

                                                                                            CN. Huỳnh Ngọc Thạch