Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện
02-28-2017 15:26:33 GMT+7
|

Quyết định Vv phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh lần đầu theo thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2171/QĐ-SYT