Hoạt động
01-12-2017 16:26:56 GMT+7
|

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trưởng phó khoa - điều dưỡng trưởng kỹ thuật viên trưởng các khoa

12/01/2017

Hôm nay, 12/01/2017 bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao quyết định cho cácTrưởng phó khoa - Điều dưỡng trưởng của các khoa của bệnh viện. Đồng thời Giám đốc bệnh viện Bs.TS Nguyễn Trọng Hào  phát biêu, chúc mừng và giao nhiệm vụ mới cho các tân trưởng phó khoa trong năm 2017.

Giám đốc bệnh viện Bs.TS Nguyễn Trọng Hào  phát biêu, chúc mừng và giao nhiệm vụ mới cho các tân trưởng phó khoa trong năm 2017