Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-30-2016 10:56:58 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 28-11-2016 đến 04-12-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn