Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-21-2016 09:03:07 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 21-11-2016 đến 27-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn