Hoạt động   >>   Phong trào Đoàn Thanh niên
09-17-2016 14:08:13 GMT+7
|

Tổ chức cuộc thi hình ảnh đẹp cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên ngành y tế

Thời gian từ ngày 29-8-2016 đến ngày 09-09-2016

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động phong cách cán bộ đoàn và cộng vận động xây dựng hình mẫu thanh niên ngành y tế.

Số lượng đoàn viên tham gia: 40 đoàn viên

Địa điểm: tại bệnh viện Da Liễu