Hoạt động   >>   Phong trào Đoàn Thanh niên
09-17-2016 13:50:58 GMT+7
|

Bệnh viện tổ chức tập huấn 5S cho cán bộ nhân viên Bệnh viên Da liễu

Thời gian: ngày 12/09/2016

 

Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện tổ chức tập huấn 5S cho cán bộ nhân viên Bệnh viên Da liễu

Thời gian: ngày 12/09/2016

Số lượng Đoàn viên tham gia: 10 Đoàn viên

Nội dung tham gia: chuẩn bị phòng ốc, trang thiết bị, giấy tờ, tham gia tập huấn 5S (phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc), hỗ trợ thực hiện 5S tại khoa/phòng