Hoạt động   >>   Phong trào Đoàn Thanh niên
09-17-2016 01:19:28 GMT+7
|

Chi Đoàn thanh niên bệnh viện Da Liễu đã tổ chức học 6 bài Lý Luận Chính Trị

Ngày 16 tháng 9 năm 2016,

 

Chi Đoàn thanh niên bệnh viện Da Liễu đã tổ chức học 6 bài Lý Luận Chính Trị

Dưới sự hướng dẫn của Ths Lê Thị Hồng Hà – giảng viên của Học viện Cán Bộ TP Hồ Chí Minh.

Buổi học đã định hướng cũng như củng cố lại tư tưởng chính trị cho Đoàn viên thanh niên, hướng tới xây dựng hình ảnh người Đoàn viên thanh niên đầy đủ những phẩm chất Trí, Mỹ, Thể, Đức và luôn hết mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.