Hoạt động   >>   Phong trào Đoàn Thanh niên
09-17-2016 01:14:27 GMT+7
|

Sinh hoạt chủ điểm tháng 9

Ngày 15 tháng 9 năm 2016,

 

Chi Đoàn Bệnh viện Da Liễu đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9.

Buổi sinh hoạt rất hào hứng và sôi nổi khi các bạn Đoàn viên thanh niên nghe trình bày về Phong trào thi đua lớn là “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các bạn cũng đã có những ý kiến đóng góp xây dựng mô hình “Đặt buồng điện thoại” trong sân bệnh viện nhưng không làm ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh của bệnh nhân, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ gọi điện thoại miễn phí dưới 10 phút, đồng thời có thêm thu nhập cho Đoàn thanh niên hoạt động.Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Chi Đoàn Bệnh viện Da Liễu đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9. Buổi sinh hoạt rất hào hứng và sôi nổi khi các bạn Đoàn viên thanh niên nghe trình bày về Phong trào thi đua lớn là “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các bạn cũng đã có những ý kiến đóng góp xây dựng mô hình “Đặt buồng điện thoại” trong sân bệnh viện nhưng không làm ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh của bệnh nhân, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ gọi điện thoại miễn phí dưới 10 phút, đồng thời có thêm thu nhập cho Đoàn thanh niên hoạt động.