Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
09-09-2016 09:23:43 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 12-9-2016 đến 18-9-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn