Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện
05-31-2016 16:17:53 GMT+7
|

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-02-2012 của Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính

Về việc phê duyệt một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tin cũ hơn