>>   Đào tạo
03-16-2016 08:39:13 GMT+7
|

form mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC TẠI BVDL

Nộp hồ sơ tại: phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Da liễu, số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

 

SỞ Y TẾ  TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

 

 
   

 

 

 

 


- Họ và tên:

 

 

- Ngày sinh:                                             Nơi sinh:

Hình 3x4

 

- Giới:

- Quê quán:

( 1 tấm )

 

- Địa chỉ:

 

 

- Số điện thoại:

 

 

- Đơn vị công tác:

 

 

- Địa chỉ nơi công tác:

 

 

- Chức danh:

 

 

- Học vị:

 

 

-       Quá trình học tập:

 

Khoá học

Trường/Cơ sở y tế

Năm tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       Đăng ký khoá học:

-       Thời gian:

 

Cam kết tuân thủ nội quy và quy chế của Bệnh viện trong quá học tập.

 

                                                               ……………….., ngày         tháng        năm 201….

                                                                  Chữ ký học viên

 

 

Tin cũ hơn